Pohjoismaiset selkäkuvatut mäyräkoirat
Ryggröntgade taxar i Norden

Pohjoismaissa on 2000-luvun alusta lähtien selkäkuvattu noin 4700 mäyräkoiraa. Kehityksen kärjessä on kulkenut Tanska, jossa ensimmäisenä kuvaustulokset siirtyivät maan kennelliiton tietokantaan ja jossa kuvattujen määrä riitti myös jalostusindeksien laskentaan. Suomi ja Norja ovat nyttemmin myös siirtäneet kuvaustulokset omien kennelliittojensa tietokantoihin. Ruotsista rotujärjestövetoinen selkäohjelma puuttuu. Asiasta kiinnostuneet kuvauttavat koiransa Ruotsissa ja lähettävät kuvat Norjaan lausuttaviksi.

Oheisissa yhteispohjoismaisissa listoissa on tieto koiran itsensä ja sen vanhempien mahdollisesta selkätuloksesta sekä siitä, onko kuvaustulos lausuttu Tanskassa (DK), Norjassa (NO) tai Suomessa (FI).

Listaukset ovat ruotsiksi, mutta itse asiassa ainoat suomennosta vaativat merkinnät koskevat koiran sukupuolta. H = uros, T= narttu. Suomen kuvatut on päivitetty 11.2.2021, Tanskan vuodenvaihteeseen 2020-2021 ja Norjan tulokset on kuvien lausujan vaihdoksen vuoksi päivitetty toukokuun loppuun 2020.

---------------

Sedan början av 2000-talet har ca 4700 nordiska taxar fått sin rygg röntgad. Vägvisaren har varit Danmark, som var först att föra in rygguppgifterna i kennelklubbens databas och kunde även börja räkna ut avelsindex. Finland och Norge har numera också fört in ryggdata i resp. kennelklubbarnas databaser. I Sverige saknas ryggprogram i rasklubbens regi. Intresserade hundägare röntgar sina taxar i Sverige och får bilderna utlästa i Norge.

I bifogade listor finns  uppgifter om hundens och dess föräldrars ryggstatus samt i vilket land röntgenbilderna har blivit avlästa. De finska uppgifterna är uppdaterade 11.2.2021, de danska vid årsskiftet 2020-21 och de norska i slutet av mah 2020.

Listorna är på svenska.


Sivu päivitetty  / sidan har uppdaterats 11.2.2021


Karkeakarvaiset kääpiö- ja kaniinimäyräkoirat / Strävhåriga dvärg och kanintaxar
Karkeakarvaiset normaalikokoiset mäyräkoirat/Strävhåriga normalstora taxar 

Lyhytkarvaiset kääpiö- ja kaniinimäyräkoirat / Korthåriga dvärg- och kanintaxar
Lyhytkarvaiset normaalikokoiset mäyräkoirat/Korthåriga normalstora taxar 

Pitkäkarvaiset kääpiö- ja kaniinimäyräkoirat/ Långhåriga dvärg- och kanintaxar
Pitkäkarvaiset normaalikokoiset mäyräkoirat/Långhåriga normalstora taxar 


sivun alkuun