Röntgenutlåtanden i Danmark, Norge och Finland

Länkarna nedan går til ryggröntgade taxar som har fått utlåtanden i Danmark eller Norge. Listorna är sammanställda rasvis och i pdf-format. Den norska listan är uppdaterad i september 2014, den danska i årsskiftet 2013/2014 och den finska 13. november 2014.
Uppgifterna har hämtats från de listor som rasklubbarna har publicerat och har kompletterats med information om föräldrarna med hjälp av HundeWeb, DogWeb och KoiraNet. Listornas rubriker är på finska men det enda man egentligen behöver översätta är beteckningarna "U" och "N" (U = hane, N = tik) samt "kuvausvuosi" som anger det år hunden har röntgats.


Danmark


Norge
strävhåriga: normalstora
strävhåriga: dvärgtaxar
strävhåriga: kanintaxar

korthåriga: normalstora
korthåriga: dvärgtaxar
korthåriga: kanintaxar

långhåriga: normalstora
långhåriga: dvärgtaxar
långhåriga: kanintaxar
strävhåriga: normalstora
strävhåriga: dvärgtaxar
strävhåriga: kanintaxar

korthåriga: normalstora
korthåriga: dvärgtaxar
korthåriga: kanintaxar

långhåriga: normalstora
långhåriga: dvärgtaxar
långhåriga: kanintaxar

Finland
strävhåriga: normalstora
strävhåriga: dvärgtaxar
strävhåriga: kanintaxar

korthåriga: normalstora
korthåriga: dvärgtaxar
korthåriga: kanintaxar

långhåriga: normalstora
långhåriga: dvärgtaxar
långhåriga: kanintaxar

sivun alkuun